Digitální zobrazovací jednotky UZJ-UNI

Vstup:frekvence, RTD, termočlánky, potenciometr, reostat, 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V, 0-5V, po dohodě jiné
Výstup: 4 - 20 mA,0 - 20 mA,RS485,RS 232
Limitní členy: 1 - 4 x relé
Napájení: 24 VDC, 230 VAC
Krytí: IP40, IP54, IP65
Komunikace: RS 232
RTC + lithiová baterie
Datalogger
Dal_í funkce: registr min. a max. naměřené hodnoty, uživatelská linearizace
Plně programovatelný rozsah zobrazení
Ochrana nastavených parametrů heslem
Registr pro minimální a maximální naměřenou hodnotu
Galvanické oddělení vstupní části od napájecí části (to umožní napájení zobrazovače i převodníku stejným zdrojem)
Nastavení třemi tlačítky
Počet míst : 5, výška číslic 14,2 mm , programově je možné počet míst snížit

Použití
UZJ-UNI je určena pro převod a zobrazení průmyslových signálů z odporového snímače teploty, termočlánků, odporových snímačů polohy, napětí nebo proudu na unifikované průmyslové signály. UZJ-UNI je vyráběna v provedení do čelního panelu. Umožňuje limitní spínání až čtyřmi relé, která mohou pracovat ve dvou módech (spínač s hysterezí nebo okénkový komparátor). Při osazení obvodu reálného času s kalendářem, zálohovaného baterií lze využít funkci spínání relé i v závislosti na čase nebo uchování minimální a maximální měřené hodnoty i po vypnutí napájení. V rozšíření o dataloger lze provádět záznam měřených hodnot v procesu dle zadaného intervalu. Počet záznamů naměřených hodnot je > 8000 včetně odpovídajícího datumu a času.

Popis
Jednotka UZJ-UNI má veškeré funkce řízeny mikroprocesorem. Nastavené parametry jsou uloženy v paměti EEPROM. Pouzdro je vyrobeno z plastu s krytím IP 40. Přídavným krytem čelního panelu lze krytí zvýšit na IP54 (IP65). Konfiguraci vstupu lze naprogramovat pomocí PC a dodávaného rozhraní, které je opatřeno konektorem JACK 3,5 mm.Tento programovací konektor je možno zasunout do patice, která je umístěna přímo ze strany čelního panelu po odklopení víčka. Dílčí programování v rámci zvoleného vstupu lze provádět i pomocí třech tlačítek, která jsou rovněž přístupná po odklopení víčka na předním panelu.

Kód: UZJUNI Cena od: 0 Kč bez DPH Dostupnost: Ukončená výroba

Technické parametry

Teplota okolního prostředí -20 až 60°C
Relativní vlhkost < 80 % (bez kondenzace)
Atmosferický tlak 84 až 107 kPa
Krytí IP40 – čelní panel, zadní panel se svorkovnicemi IP20, při použití přídavného čelního krytu IP54 (IP65)
Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 mm2 až 2.5 mm2
Odolnost proti rušení ( EMC ) ČSN EN 61 000 - 4 - 3, (vf.pole.úroveň 3), kritérium B
  ČSN EN 61 000 - 4 - 6, ( rušení po vedení,úroveň 2), kritérium A
  ČSN EN 61 000 - 4 - 6, ( rušení po vedení,úroveň 3), kritérium B
   
TECHNICKÁ DATA  
Napájecí napětí 230 VAC nebo 19...30 VDC / max. 200 mA (se čtyřmi relé)
Vstupní signál viz tab. 1
Zapojení UZJ viz obr.1, 2, 3
Zástavbové rozměry UZJ 98 x 49 x 115 mm (š x v x hl)
  montážní výřez do panelu 91 x 45 mm
  s přídavným výklopným krytem IP54, IP65 130 x 58 x 115 mm (š x v x hl)
Pozn. Při použití přídavného výklopného krytu pro zvýšení krytí nutno počítat s tím, že se kryt vyklápí doprava a sousední přístroj vpravo musí být umístěn ve vzdálenosti > 35 mm od pravé hrany čelního panelu UZJ. Při použití tohoto krytu je možno uzavřený kryt opatřit plombou.
Maximální / minimální zobrazená hodnota 99999 / -19999
Proud protékající odporovým snímačem podle konfigurace cca. (0,25 ... 0,5) mA
Linearizace realizována programově
Počet měření cca. 5 /s
Časová konstanta 0,3 až 100 sec (volitelné programově)
Výstupní signál (galvanicky oddělený) pasivní 4...20 mA nebo
  aktivní 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V.
Maximální hodnota zatěž. odp. v proud. smyčce (Vs-9) / 0.022 [Ohm, V]-pasivní výstup, 600 Ohm - aktivní proudový výstup
Výstupní odpo ru napěťového výstupu 0 až 5 V... 250 Ohm, 0 až 10 V ... 500 Ohm, (je vhodné, aby vyhodnocovací systém měl vstupní odpor min 1MOhm)
Spínací výstupy 4 relé ... 2 přepínací, 2 spínací kontakty (250 VAC / 4 A)
Programovatelná prodleva pro sepnutí nebo rozepnutí 0 až 100 s
Teplotní závislosti 0,05% / 10 °C
Vzájemné galvanické oddělení všech násl. částí napájecí, vstupní , analogový výstup, komunikační linka RS485
- elektrická pevnost 1.0 kV (50 Hz, 1s), při napájení 230 VAC ... 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0,02 % / 500 hodin

Vstup:frekvence, RTD, termočlánky, potenciometr, reostat, 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V, 0-5V, po dohodě jiné
Výstup: 4 - 20 mA,0 - 20 mA,RS485,RS 232
Limitní členy: 1 - 4 x relé
Napájení: 24 VDC, 230 VAC
Krytí: IP40, IP54, IP65
Komunikace: RS 232
RTC + lithiová baterie
Datalogger
Dal_í funkce: registr min. a max. naměřené hodnoty, uživatelská linearizace
Plně programovatelný rozsah zobrazení
Ochrana nastavených parametrů heslem
Registr pro minimální a maximální naměřenou hodnotu
Galvanické oddělení vstupní části od napájecí části (to umožní napájení zobrazovače i převodníku stejným zdrojem)
Nastavení třemi tlačítky
Počet míst : 5, výška číslic 14,2 mm , programově je možné počet míst snížit

Použití
UZJ-UNI je určena pro převod a zobrazení průmyslových signálů z odporového snímače teploty, termočlánků, odporových snímačů polohy, napětí nebo proudu na unifikované průmyslové signály. UZJ-UNI je vyráběna v provedení do čelního panelu. Umožňuje limitní spínání až čtyřmi relé, která mohou pracovat ve dvou módech (spínač s hysterezí nebo okénkový komparátor). Při osazení obvodu reálného času s kalendářem, zálohovaného baterií lze využít funkci spínání relé i v závislosti na čase nebo uchování minimální a maximální měřené hodnoty i po vypnutí napájení. V rozšíření o dataloger lze provádět záznam měřených hodnot v procesu dle zadaného intervalu. Počet záznamů naměřených hodnot je > 8000 včetně odpovídajícího datumu a času.

Popis
Jednotka UZJ-UNI má veškeré funkce řízeny mikroprocesorem. Nastavené parametry jsou uloženy v paměti EEPROM. Pouzdro je vyrobeno z plastu s krytím IP 40. Přídavným krytem čelního panelu lze krytí zvýšit na IP54 (IP65). Konfiguraci vstupu lze naprogramovat pomocí PC a dodávaného rozhraní, které je opatřeno konektorem JACK 3,5 mm.Tento programovací konektor je možno zasunout do patice, která je umístěna přímo ze strany čelního panelu po odklopení víčka. Dílčí programování v rámci zvoleného vstupu lze provádět i pomocí třech tlačítek, která jsou rovněž přístupná po odklopení víčka na předním panelu.

Kód: UZJUNI Dostupnost: Ukončená výroba
0 Kč bez DPH
- +

Technické parametry

Teplota okolního prostředí -20 až 60°C
Relativní vlhkost < 80 % (bez kondenzace)
Atmosferický tlak 84 až 107 kPa
Krytí IP40 – čelní panel, zadní panel se svorkovnicemi IP20, při použití přídavného čelního krytu IP54 (IP65)
Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 mm2 až 2.5 mm2
Odolnost proti rušení ( EMC ) ČSN EN 61 000 - 4 - 3, (vf.pole.úroveň 3), kritérium B
  ČSN EN 61 000 - 4 - 6, ( rušení po vedení,úroveň 2), kritérium A
  ČSN EN 61 000 - 4 - 6, ( rušení po vedení,úroveň 3), kritérium B
   
TECHNICKÁ DATA  
Napájecí napětí 230 VAC nebo 19...30 VDC / max. 200 mA (se čtyřmi relé)
Vstupní signál viz tab. 1
Zapojení UZJ viz obr.1, 2, 3
Zástavbové rozměry UZJ 98 x 49 x 115 mm (š x v x hl)
  montážní výřez do panelu 91 x 45 mm
  s přídavným výklopným krytem IP54, IP65 130 x 58 x 115 mm (š x v x hl)
Pozn. Při použití přídavného výklopného krytu pro zvýšení krytí nutno počítat s tím, že se kryt vyklápí doprava a sousední přístroj vpravo musí být umístěn ve vzdálenosti > 35 mm od pravé hrany čelního panelu UZJ. Při použití tohoto krytu je možno uzavřený kryt opatřit plombou.
Maximální / minimální zobrazená hodnota 99999 / -19999
Proud protékající odporovým snímačem podle konfigurace cca. (0,25 ... 0,5) mA
Linearizace realizována programově
Počet měření cca. 5 /s
Časová konstanta 0,3 až 100 sec (volitelné programově)
Výstupní signál (galvanicky oddělený) pasivní 4...20 mA nebo
  aktivní 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V.
Maximální hodnota zatěž. odp. v proud. smyčce (Vs-9) / 0.022 [Ohm, V]-pasivní výstup, 600 Ohm - aktivní proudový výstup
Výstupní odpo ru napěťového výstupu 0 až 5 V... 250 Ohm, 0 až 10 V ... 500 Ohm, (je vhodné, aby vyhodnocovací systém měl vstupní odpor min 1MOhm)
Spínací výstupy 4 relé ... 2 přepínací, 2 spínací kontakty (250 VAC / 4 A)
Programovatelná prodleva pro sepnutí nebo rozepnutí 0 až 100 s
Teplotní závislosti 0,05% / 10 °C
Vzájemné galvanické oddělení všech násl. částí napájecí, vstupní , analogový výstup, komunikační linka RS485
- elektrická pevnost 1.0 kV (50 Hz, 1s), při napájení 230 VAC ... 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0,02 % / 500 hodin
Najdete nás na sociálních sítích
facebook twitter linkedin
© 2017 smaris s.r.o. | Tvorba www stránek Machin.cz
Created with Sketch.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím